Musikcaféens bestyrelse

Pia Ungstrup Petersen
Formand
tlf. 24 28 74 95  e-mail: pup@bupl.dk

Margrethe Lillegaard
Sekretær
Reersøvej 12 – 4281 Gørlev
tlf. 58 85 59 67

Britt Ungstrup Petersen
Kasserer
tlf. 24 80 28 89   e-mail: britt.petersen@kalundborg.dk

Karen Düring
Bestyrelsesmedlem
tlf. 58 85 63 43

Mogens Bertelsen
Bestyrelsesmedlem
tlf. 58 85 59 67

Flemming Toft
Arne Hansen
Suppleanter

Revisor
Birthe Parbst 
Revisorsuppleant
Carsten Høgh