Medborgerforeningens Historie

Gørlev Medborgerforening opstod allerede i 1983. En gruppe borgere mødtes med det formål at fremme kulturelle aktiviteter som teater, film, foredrag, kreative værksteder, musik m.m., og samtidig at arbejde frem mod et “Medborgerhus”, hvor disse aktiviteter kunne finde sted.

De første år havde man “hus” på Gørlev skole. Men da Gørlev kommune købte “Den gamle Biograf” i 1988 fik Gørlev Medborgerforening sit længe ønskede sted at udfolde sig.

Formålet for Gørlev Medborgerforening er at være med til at drive et brugerstyret samlingssted i “Den gamle Biograf” for alle kommunens borgere, så der gives mulighed for såvel kulturelt samvær som aktiv udfoldelse.

Som det fremgår af vores program, er det teater, foredrag, etniske aftener og kunstudstillinger vi prioriterer som de kulturelle tilbud for kommunens borgere og andre interesserede.