Biografens historie – del 2

v. / Ole Ystrøm, Formand i Gørlev Filmklub

I begyndelsen af 8o`erne begyndte planerne om, at vi også i Gørlev skulle have et godt “værested “, Medborgerhus , aktivitetshus , kulturhus – ja navnene var mange. Flere steder blev nævnt “Modins købmandsgård” “Solbjerggården” , “Plejehjemmet på Kirkevangen” , “den nedlagte biograf “. Foråret 1986 gik foreningen “Musikcafeen” og “Gør1ev Medborgerforening” sammen om planerne om overtagelse af den nedlagte biograf på Østerled, der på daværende tidspunkt havde stået tom i et par år. Der blev lavet økonomiske og praktiske overvejelser og der blev indledt forhandlinger med kommunen om muligheder for økonomisk støtte m.m. Filmgruppen i Gørlev Medborgerforening tog i februar 87 initiativ til dannelsen af den af filmudlejerne påkrævede, selvstændige forening “Gørlev Filmklub” med tanke på at kunne vise film i det kommende aktivitetshus.I 1986 prøvede gruppen at vise 3 film på 35 mm for at finde ud af om der var interesse for det. Det skete i samarbejde med husets ejer Peter Jessen-Hansen. ( se Filmklubbens historie)

Forhandlingerne om at de to førstnævnte foreninger selv skulle overtage Kino var tæt på deres afslutning da kommunen pludselig vendte rundt og selv gik ind som ejere bl.a. for at kunne bruge stedet til kommunens dagcenter, som på dette tidspunkt midlertidigt boede i Søkrogen 1. Man indbød i august 87 de nu tre foreninger + pensionistforeningen + omsorgsudvalget + lederen af Dagcenteret til møde om huset. Kravet fra kommunen var at renoveringen blev lavet af frivillige fra foreningerne. Den 23- 9 – 87 godkendte kommunalbestyrelsen. købet af huset samt bevillingen på 250.000 kr. til fortrinsvis køb af materialer. Nu fulgte en hektisk periode med masser af møder for alle de frivillige og arbejdsweekender o.s.v. frem til indvielsen 9. April 1988.

I foreningernes tid vidner en tæt besat kalender fra da af, om det behov der var for et aktivitetshus som “Den gamle Biograf ” .Musik, Teater, Revy, Film for alle aldre, udstillinger, fællesspisninger, Internationale aftener , skiftende kunstudstillinger m.m.

Allerede i 1993 hjalp arkitekt Helje Sørensen foreningerne med en skitse til en ny facade, hvor vores ønske var på en gang at åbne bygningen mere med et glasparti og en helt ny indgang midt i og samtidig i et forsøg på at give bygningen et strejf af gammelt “Biograf-theater” at give den en stor bue foroven hvilende på søjler langs indgangspartiet.

Efter 4 – 5 års arbejde med at få økonomien til at hænge sammen i projektet og efter utallige afslag fra fonde – stod vi i den situation at vi fik grønt lys fra kommunen til at se hvor langt vi kunne nå med projektet for de bevilgede 83.0000 kr. Flere ændringer blev foretaget og megen frivillig arbejdskraft ydet . Glaspartiet forsvandt og vi kunne så småt begynde på projektet i sommeren 1999

Brugerne hev den gl. facade ned. og reparerede indenfor. Den lokale murermester Mogens Juul Nielsen var en stor hjælp under facadebyggeriet og skulle bla. centrere indgangspartiet , lave den store bue øverst samt søjler, nye vindueshuller m.m. Herefter mødte brugere af huset op og “filsede” hele den nye facade .En slags tynd pudsning hvor farvestoffet er i cementblandingen. Brugerrådet var blevet enige om farven og skulle give en facade hvor huset kunne ånde igennem og en flot “gammeldags jordfarve” som skifter farve efter lys og vejr.

Der blev penge til de sidste småting , lys i udhængsskabene og neonskilt med husets navn. Indvielsen af facaden og den helt nyistandsatte forhal løb af stabelen den 9 februar 2000

Det var ved denne lejlighed vi fik et kommunalt tilsavn om at samarbejde med en fortsættelse af filsning ned af bygningens langside. Der blev uddelt mange roser for det fine resultat.