Organisation

Organisationsdiagram for Den Gamle BiografDer afholdes et konstituerende møde om året i april/maj. Her stiller de fire foreninger med hver to repræsentanter hvoraf een indgår i daglig ledelse. Det er dog Brugerrådet der i fællesskab finder ud af hvem der er hhv. formand, næstformand, kasserer og sekretær. I Daglig Ledelse vælges een person som har ansvar for al lån/leje af huset og kalenderen.

Brugerrådet afholder 4 – 5 møder om året hvor principielle ting og store indkøb besluttes. Hvorimod Daglig Ledelse står for den daglige drift Herunder afholdelse af de halvårlige rengørings- og arbejdsweekends.

Der har gennem alle årene været afholdt 4-6 årlige Brugerrådsmøder. Her er naturligvis blevet drøftet stort og småt. Der er blevet ryddet misforståelser af vejen. Fælles fremstød som “den årlige Fødselsdags-fest”, en lang række indkøb, koordinering af datoer, Ris og Ros til hinanden.

Hvert år på de planlagte arbejdsweekends er der blevet malet snedkereret, gjort rent, ryddet op osv. Af store sager kan nævnes arbejdet med husets spiritusbevilling, renoveringen af garagen, valg af farve i salen og ikke mindst renoveringen af facaden.

Husets Brugerråd

Medborgerforeningen Ole Bünger og Hanne Ilkjær
Musik Caféen Jørgen Sørensen, Karen Düring
Gørlev Filmklub Paw Larsen, John Parbst
Pensionistforeningen Vagn Juel Jacobsen

Daglig Ledelse

Gørlev Filmklub John Parbst, valgt til formand
Musik Caféen Jørgen Sørensen valgt til kasserer
Medborgerforeningen Ole Bünger, valgt til sekrætær
Pensionistforeningen Vagn Juel Jacobsen, næstformand