Filmklubbens historie 1

De første 25 år v./ Ole Ystrøm

Gørlev Filmklub startede i januar 1987 med at Ole Ystrøm fra Medborgerforeningens filmgruppe undersøgte mulighederne for at vise 35 mm film i Gørlev. Han fik samlet en gruppe af interesserede Peder Skårup Johansen, Pia Birkenfeldt og Peter Breinholt. For at undersøge om der overhovedet var interese, kontaktede de Kinos ejer Peter Jessen-Hansen som de aftalte med at vise 3 Prøvefilm. 11. marts 1987 Polanskis, Chinatown, 25. marts Kurosawas Rødskæg og endelig 8. april Dea Trier Mørchs Vinterbørn.

Medlemsskab 30 kr. + 20 kr. for hver af de 3 film ialt 90 kr. man skulle købe alle 3 film.

Stiftende generalforsamling blev afholdt 3. februar og ud over de 4 initiativtagere kom Vagn Jørgensen og John Parbst med i bestyrelsen.

Til de 3 film var ca. 40 pr. film og ialt 55 medlemmer.Herudover fik vi en række tilkendegivelser fra folk som gerne ville have været med men ikke kunne.

Optimismen var i top og alt imens gik renoveringen/ombygningen af den gamle biograf i gang. Et kæmpearbejde foretaget af en masse frivillige, da de bevilgede penge kun skulle bruges til materialer. Kravene til bygningen var nye og forskellige fra forening til forening . Kompromisser blev indgået. De gamle biografstole ud undtagen 1 række. Den gl. sofaloge blev indrettet til handicapvenligt køkken, det skrånende gulv blev løftet og vatret ud. gulvene afhøvlet, stof på væggene fjernet og malet, nyt loft nyt handicaptoilet helt ny el i hele huset Billetsalg sløjfet og lavet om til rengøringsdepot, depot muretop til dagcenteret Børnerum etableret i rum bag scene osv. osv.

Midtvejs i byggeperioden fik vi af en konsulent konstateret at filmfremviseren var slidt ned og skulle hovedrepareres for mindst 15.000 kr. + en ny ensretter til 1000 kr. + et nyt lærred. En ny kostede ca. 75.000 kr. Gørlev kommune handlede hurtigt ad omveje( Vagn Godt fra teknisk forvaltning )fandt man et anlæg magen til det gamle som stod på et institution i Ribe. Det var jo blevet videotid. Det havde kun kørt 270 timer (en bagatel) og incl. ensretter + forstærker købte kommunen det for 7.500 kr., men så hentede de det også selv. Operatørrummet var blevet renoveret i mellemtiden så alt var klar til opstarten af den rigtige filmklub 6. oktober 1988. Samme år var Ole Ystrøm og Kim på kursus i Herlev for at blive uddannet som Filmoperatører.

De første 10 – 12 år er gået utrolig godt både filmmæssigt ,medlemsmæssigt og økonomisk .Som forening har vi opnået at få en meget bredt sammensat brugergruppe.

De sidste mange år med ca. 200 medlemmer. I bestyrelsen sidder der stadig 4 som har været med i alle årene og der har været en meget lille udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Det gør der selvfølgelig kun fordi det stadig er sjovt at være med til at lave filmklub i Gørlev.

I 1995 fik vi installeret Teleslynge til folk med høreapparat.

Ved sæsonstart i sept. 1998-99 tog vi biografens nye “Stereo-Dolby-Surround”-anlæg i brug med subwoofer og hele “svineriet”. Mange positive tilkendegivelser bekræfter at lyden er blevet meget bedre. Især overgangene fra fuld power til total stilhed er flot. 80.000 kr kostede anlægget med opstilling. Af disse betalte filmklubben de 30.000 kr. af mange års opsparede midler.De sidste 50.000 kr. bevilgede kommunalbestyrelsen gennem en leasingaftale.