Terraferma

Filmen udspiller sig på den lille, italienske ø Linosa i Middelhavet. Den har stolte fisketraditioner, men fiskene er færre, så det er mest øens anden indtægtskilde, turismen, der skal give mad på bordet for den fattige fiskerfamilie, vi følger i filmen. Øen har forudsætningerne herfor med sine vidunderlige strande og storslåede natur, men alt kompliceres da endnu fattigere og usselt stillede mennesker i form af afrikanske illegale flygtninge så at sige dukker op af havet og stiller fiskerfamilien over for komplicerede moralske dilemmaer.
Filmens tema må siges at være et af vor tids vigtigste globalpolitiske problemer, som uden varsel kan blive den enkeltes nagende dilemma: Kan jeg afskære andre fra en fremtid for min egen sikkerheds eller bekvemmeligheds skyld? Kan almenmenneskelig, etisk lov kræve, at jeg bryder den politisk vedtagne lov? Eller sagt ganske kort: Hvem er min næste?
Sammenstillingen af de ubekymrede turister, de trængte øboere og de afrikanske flygtninge fremstilles med stor indlevelse og med klart humanistisk sigte i denne velfortalte film.